Imazhi fotografik i krijuar për kontrollorin e filmit, Orest Tola.