Imazhi fotografik i krijuar për kontrolloren teknike, Mukadez Numani.