Imazhi fotografik i krijuar për kontrolloren e filmit, Zana Kasa.