Imazhi fotografik i krijuar për kontrolloren e filmit, Vera Kodra.