Imazhi fotografik i krijuar për kontrolloren e filmit, Liri Laro.