Imazhi fotografik i krijuar për kontrolloren e filmit, Erifli Çalamani.