Imazhi fotografik i krijuar për kontrolloren e filmit, Eleni Gjoni.