Imazhi fotografik i krijuar për inxhinierin në ofiçinën e aparateve, Hamid Daja.