Imazhi fotografik i krijuar për hidraulikun, Rasim Kerri.