Imazhi fotografik i krijuar për grimieren, Luçie Gjonçaj.