Imazhi fotografik i krijuar për formuluesin e muzikës, Ismail Balla.