Imazhi fotografik i krijuar për drejtorin e fotografisë, Ilia Tërpini.