Imazhi fotografik i krijuar për drejtorin e filmit, Robert Gjani.