Imazhi fotografik i krijuar për drejtorin e filmit artistik, Resul Çarçani.