Imazhi fotografik i krijuar për drejtorin e filmit, Arif Matjani.