Imazhi fotografik i krijuar për daktilografisten, Nafije Hyseni.