Imazhi fotografik i krijuar për cingografin, Ruzhdi Kazani.