Imazhi fotografik i krijuar për brigadierin e ndriçimit, Ziaudin Cuci.