Imazhi fotografik i krijuar për brigadierin e ndriçimit, Vladimir Lila