Imazhi fotografik i krijuar për brigadierin e ndriçimit, Met Zemblaku.