Imazhi fotografik i krijuar për brigadierin e ndriçimit, Mehmet Zemblaku.