Imazhi fotografik i krijuar për brigadierin e ndriçimit, Hysen Milla.