Imazhi fotografik i krijuar për asistent regjisorin, Grigor Stavri.