Imazhi fotografik i krijuar për asistent regjisorin, Edmond Topi.