Imazhi fotografik i krijuar për asistent regjisorin, Besim Kurti.