Imazhi fotografik i krijuar për asistent operatorin, Sokol Meksi.