Imazhi fotografik i krijuar për arkivisten, Revolucionare Qesari.