Foto-negativë origjinalë të reparteve të ndryshme për punonjësit në sheshxhirim dhe regjisorin Dhimitër Anagnosti.