Foto-negativë origjinalë të reparteve të ndryshme për punonjësit e Kinostudios "Shqipëria e re".