Foto-negativë origjinalë të reparteve të ndryshme për punonjësit e dalluar të Kinostudios "Shqipëria e re".