Foto-negativë origjinalë të reparteve të ndryshme për Momente Pune Repartet Zëri Multi Montazh në Kinostudio "Shqipëria e re".