Foto-negativë origjinalë të reparteve të ndryshme për kamera-operatorët Vitori Çeli dhe Bardhyl Martiniani.