Foto-negativë origjinalë të operatorin e zërit, Xhevat Behri.