Foto-negativë origjinalë të ndryshëm për repartin elektrik dhe repartin e piktorëve