Foto-negativë origjinalë të ndryshëm për redaksinë e filmit dokumentar.