Foto-negativë origjinalë të ndryshëm për Racionalizimet, Blicat,Prozhektorët, Tavolina Montazhit etj.