Foto-negativë origjinalë të ndryshëm për operatorët Roshi - Kristo Jorgji