Foto-negativë origjinalë të ndryshëm për drejtorin e fotografisë, Jani Nano.