Foto-negativë origjinalë të ndryshëm për dekorin e brendshëm.