Foto-negativë origjinalë për Eksodin e vitit 1991 me anije në Durrës