Foto-negativë origjinal për Universitetin e Tiranës.