Foto-negativë origjinal për operatorin e fotografisë, Saim Kokona.