Foto-negativë origjinal për operatorin e fotografisë, Jovan Kondakçi.