Foto-negativë origjinal me ngjyra për stemën e Kinostudios Shqipëria e Re.