Foto negativ origjinal me ngjyra i krijuar për vizitën e delegacionit grek në Shqipëri.