[SQ] Elteva punojse në bankën e shtetit fillon të vërej dëmet që sjellë në ekonomi puna e një stabilimeti të rrethit i cili drejtor është Martini, ku puna e të cilit po ndjek një zgjidhje ekonomike të gabuar. Ajo gjendet në udhëkryqë për arsye se drejtori i bankës është edhe shok i ngushtë me Martinin. Në një moment ai pyet veten, pse të gjithë janë kundër saj. Duke mos mjaftuar vetëm kjo, në këtë kohë doktori mendon se ajo është shtatëzënë. I dashuri i Etlevës, i cili është një trajner skuadre futbolli e braktis atë. Duke parë gjëndjen e krijuar, Astriti mer çështjen vet në dorë, për të parë motivin e rënies e ekonomike së ndërmarjes të shokut të tij. Ai ndihmon Etlevën me anë të një profesori të zbulojë diagnozën e saj. Duke u ndjerë fajtor për trishtimin që solli Etlevës, i dashuri i saj Adi, i kërkon të falur. Tashmë ajo ndihet më e lehtësuar nga të gjitha gjërat që e shqetësonin.

[EN] Elteva, who works at the state bank, begins to notice the damage done to the economy by the work of a district, whose director is Martini, whose work is pursuing a wrong economic solution. She is at a crossroads because the bank director is also a close friend of Martin. At one point he wonders why everyone is against it. Not only that, at this time the doctor thinks she is pregnant. Etleva’s boyfriend, who is a football team coach, abandons him. Seeing the situation created, Astrit takes the matter into his own hands, to see the motive of the economic decline of his friend’s enterprise. He helps Etleva through a professor to discover her diagnosis. Feeling guilty about the sadness that Etleva brought, her boyfriend Aad apologizes. Already she feels more relieved of all the things that bothered her.

Titulli/Title: Treni niset 7 pa 5 Kinostudio “Shqiperia e Re” 1988 Skenari/Script: Nexhati Tafa Regjisor/Director: Spartak Pecani Operator: Faruk Basha, Vladimir Marko Piktor/Painter: Kleo Nini Kompozitor/Composer: Aleksander Lalo Drejtor Filmi/Film Director: Resul Carcani Operator Zëri/Voice operator: Flora Uka Regjisore Montazhi/Editing Director: Atalanta Pasko Aktorët/Actors: Eva Alikaj, Ndircim Xhepa, Xhevdet Ferri, Spiro Duni, Agim Shuke, Ilia Shyti, Mimika Luca, Marta Burda. Këngëtare/Singer: Irma Libohova Ekzekuton orkestra e Radio-Televizionit dhe Kinematografisë. Music played by Orchestra of Radio – Television and Cinematography. Dirigjent/Conductor: Eno Koco