Komiteti i Artit dhe Kultures se RPSSH dhe Studio Qendrore e Filmit Dokumentar ne Moske.