Niko Theodhosi, Hamdi Ferhati, Jani Nano, Pashko Como