Marinela Ndria

Marinela Ndria
Director of AQSHF

Art restorer Marinela Ndria appointed as he new Director of the Albanian National Film Archive, on March 15, 2022.

Detyrat e saj të mëparshme përfshijnë drejtimin e Laboratorit Qendror të Restaurimit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave në Shqipëri. Më parë ka qenë pedagoge në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, restauruese e veprave të artit në Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare, Tiranë dhe përgjegjëse e sektorit të veprave të artit në Drejtorinë Rajonale të Monumenteve të Kulturës, Tiranë.

Marinela Ndria është diplomuar në Fakultetin e Arteve Figurative, Universiteti i Arteve, Tiranë. Ka kryer disa kurse specializimi në fushën e restaurimit të veprave të artit në: Instituti i Artit dhe Restaurimit, Palazzo Spinelli, Firence, Itali; Zyra rajonale e UNESCO-s (Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën) në Venecia; si dhe në shkollën profesionale të artit “Frymë dashurie” në Tiranë.

Rezervo në AQSHF
Për të parë një film në kinemanë e AQSHF, ose për të n’a vizituar, ose për të shfrytëzuar arkivën tonë për qëllime studimi.
REZERVO
This website is still under construction.
IMPORTANT NOTICE!
Check it out
IMPORTANT NOTICE!
This website is still under construction.