shq   eng
 
 
 
HOME
Faqja kryesore
Funksionimi i AQSHF-së
KUADRI LIGJOR
Ligji për kinematografinë
KINEMAJA
Programi i shfaqjeve
ARKIVA ONLINE
Shih film online
 
AQSHF
  Drejtoria AQSHF
NJOFTIM MBI ORARIN E VIZITAVE NĂ‹ AQSHF
URDHËR Nr. 3 , datë 11.2. 2021
PËR ORARIN E LEJUAR PËR VIZITORËT NË
ARKIVIN QENDROR SHTETËROR TË FILMIT


Bazuar në Udhëzimet e reja për protokollin COVID 19 nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dalë më datë 10.02.2021,

URDHËROJ

1. Vizitorët që duan të përfitojnë shërbimet e Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit duhet të kërkojnë paraprakisht një takim me oraret e mundshme në adresën e emailit zyrtar info@aqshf.gov.al. Çdo i interesuar duhet të paraqitet në institucion vetëm pasi i është konfirmuar takimi në orarin e caktuar nga drejtoria e AQSHF-së.

2. Për producentët që duhet të depozitojnë një vepër të re filmike në fondin e AQSHF-së, orari i lejuar për të dorëzuar filmin dhe materialet shoqëruese pranë zyrës së Redaksisë në AQSHF, është si më poshtë:

Çdo javë, nga e hëna në të enjte, ora 11:00 – 14:00

4. Pas shqyrtimit të dosjes së dorëzuar, Arkivi Qendror Shtetror të Filmit përgatit Kontratën e Depozitimit, e cila mund tërhiqet e firmosur ditën e martë të javës pasardhëse nga data e depozitimit, pranë zyrës së Sekretari-Protokollit të AQSHF-së.
5. Ngarkohet zyra e Redaksisë dhe e Sekretari-Protokollit për zbatimin e këtij Urdhri dhe për përcjelljen në publik të këtij vendimi.

Ky urdhër hyn në fuqi në datën e protokollimit të tij në zyrën e sekretari-protokollit në AQSHF dhe zgjat deri në një urdhër të dytë.

DREJTOR
Iris Elezi

  Arkivi Qëndror
Shtetëror i Filmit

Copyright © 2021
   
  HOME     AQSHF     KUADRI LIGJOR     KINEMAJA     ARKIVA ONLINE